Kunstprojekt på Kulsvirskolen 2005

Procesbeskrivelse Rolf Demsy Billed/formkunstner

Mål At skabe et keramikrelief, gennem samarbejde mellem kunstner, en af skolens 4. klasser og billedkunstlærer Karen Fjellerup. Således at projektet fremstår som et tydeligt udtryk af de børn som deltager, med en håndværks/kunstnerisk udformning.Som udgangspunkt ville vi prøve af lave et stort relief som kunne bryde skolens lange og ret kedelige grå facader. Ved at placere relieffet i skolegårdens ene ende kunne det ses både tæt på og lang fra. Billede ideen var et af H. C. Andersens eventyr ”Sommerfuglen”.Børnene blev inddelt i mindre grupper, disse fik til opgave at lave tegninger af blomster, og en sommerfugl. Jeg sammenfattede tegningerne til et brugbart udkast til grundformer. Disse blev tegnet på gulvet på et stort plastikfolie. Herefter skulle leret klaskes på, så luften blev lukket ud., og formningen kunne begynde.Hver gruppe fik nu sin blomst af forme, og efter at de var tørre, skulle de udskæres til mindre reliefstykker.Derefter skulle alle stykkerne vendes og udhules på bagsiden, så at skærven ikke blev for tyk, hvilket kunne resultere i at den revnede eller sprang i ovnen.Vi havde et klasseværelse til rådighed for hele processen. Men vi var alligevel nødt til at lav blomsterne først, da sommerfuglen fyldte hele klasseværelset.Alle var med til at lave sommerfuglen.Denne skulle også skæres op og udhules.Det var vigtigt at holde styr på de mange reliefstykker, Derfor skulle alle stykkerne havde en kode og et billede hvor det skulle placeres. Der var ca. 250 reliefstykker i alt.
Herefter skulle alle stykkerne ligge og tørre, igen var det vigtig at de lå så længe som muligt for ikke at revne eller sprænges i ovnen.Alle børnegrupperne skulle nu glasere deres blomster, der var i forvejen lavet en farvekode, så farverne blev rigtige. Igen skulle alle stykkerne i ovnen, for at glasuren kunne komme frem.Stykkerne blev lagt op på gulvet for at se om farverne var rigtige og nok dækkende, en del skulle dog omglaseres.Da alle stykkerne var færdigglaseret og brændt, skule de sammen støbes. Dette foregik i sand.Der blev lagt jernarmeret beton bag på reliefstukkerne og indsat jernrør til at ophænge disse i.Alle stykkerne skulle igen tørre, så de ikke knækkede når de skulle vendes. Derefter skulle de fuges med fugebeton.Efter denne proces skulle det hele renses og afsyres.Der blev lavet nogle træ skabeloner for at kunne bore huller til ophængningsjernene, og for at se hvordan de forskellige stykker skulle hænge.Ophængningen blev med professionel hjælp, stykkerne vejede op til 300 kg, og der skulle en kran til at hænge dem op.Det færdige resultat.