Kunstprojekt på Hillerødholmskolen 2005Procesbeskrivelse Rolf Demsy Billed/formkunstner

Mål
At skabe et mosaikrelief, gennem samarbejde mellem kunstner, skolens 4. klasser og 2 billedkunstlærere (Carina og Annette). Således at projektet fremstår som et tydeligt udtryk af de børn som deltager, med en håndværks/kunstnerisk udformning.
1. Optakt: Lysbilleder og inspirations foredrag. Børnene skulle vælge emne lave tegninger, som senere vil bruges i emneudvælgelsen og normbeskrivelsen, og et udkast til det færdige kunstværk kan opstilles. Da der var 2 4-klasser med hver deres emne udgangspunkt. Det ene hold valgte havdyr, og det andet krybdyr.Dette sammenfattede vi til en firbens-salamanderagtig øgle, med 3 æg.Det var vores ide at støbe fødder, æg og krop, hver for sig. Vi startede med at grave nogle store huller til at støbe betondelene i.Det gjaldt virkelig med at få gravet da hullet skulle fores med et ordentligt lag sand.Herefter begyndte støbningen af fødderne og æggene.Så var det kroppens tur.At få de forskellige dele op af støbehullerne var ikke lige nemt.De forskellige dele blev lagt på træpaller og gjort rene.Så begyndte arbejdet med at planlægge hvordan de forskellige mosaikbilleder skulle se ud.Børnene blev inddelt i grupper, og hver gruppe skulle lave deres udkast til farvemønstre. Inden da var alle med til at skære fliserne ud til mosaik-brudstykker.Så begyndte hver børnegruppe at lime stykkerne på formen.Æggene var nemmest at lime.Fødderne var sværere.De skulle vippes før sidestykkerne kunne sidde fast.Da alle fliserne var limet og tørret, skulle det hele fuges.Og så var alle fødderne og æggene færdige.Efter at selve dyret var blevet hejst op af en kranbil og kørt hen hvor det færdige resultat skulle ligge, var vi parate til at beklæde det med mosaikstykker.Der skulle klippes en masse nye stykker.Der blev tegnet streger hvor stykkerne skulle ligge og limningen kunne begynde.Børnene limede i hold, og hvert barn fik et sit eget område.Det var nødvendigt at tippe den, når de nederste mosaikstykker skulle på.Da alle stykkerne var påsat og dyret var fuget skulle det aftørres og cementrester fjernes.Endelig langt om længe var vores ”hav-salamander-øgle-firben” færdig.Og ved at blive arrangeret så den kan være rigtig flotHer ligger den så!