Keramikrelief på Alsønderup skole 2006


Procesbeskrivelse
Rolf Demsy Billed/formkunstner

Mål
På Asønderup skole har man vedtaget at have et internationalt sigte, og ønskede derfor et relief der på en eller anden måde kunne visualisere dette. Skolens billedkunstlærere Tanja og Poul og deres klasser: 4. og 5. skulle være med.

Jeg viste lysbilleder for klasserne med hvad vi havde gjort i tidligere projekter, og de fik af deres lærere forklaringer til hvad ideen var med skolens internationale relationer.Ud fra dette skulle de ved tegninger komme med udkast til det endelige resultat.Som udgangspunkt i børnenes tegninger blev vi enige om at lave en jordklode hvis omkreds bestod af en masse figurer, som børnene selv fik frie hænder til at lave, dog med størrelsen som begrænsning.Størrelsen på hele projektet blev en klode på ca. 2. diameter, med figurer på ca. 30. cm.Vi startede med at tegne kloden op på plastik, for derefter at klaske ler på. Derefter blev jord og vand adskilt og yderligere opdelt i kakler til en rimelig størrelse.Efter at leret var halvtørt kunne de aftages og vendes til tørring. Børnene fik en skabelon for de ydre mål til figurerne, derefter var det bare med at gå i gang.For at få figurerne rundt om kloden til at passe, får børnene en skabelon, men de må selv bestemme hvad de vil lave.Her ligger figurerne på rad og række.Nogle er glade og tilfredse.
Projektet er stadig i gang, fortsættelse følger.......